سخنان بزرگان


پیامبر اکرم(ص)_ از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.


امام جعفر صادق(ع)_ سه چیز محبت انگیز است- دین داری ،فروتنی و بخشندگی


امام حسن مجتبی(ع)_ فرومایگی این است که شکر نعمت به جای نیاوری


امام حسین بن علی(ع)_ از هر چه معذرت خواهی در پی دارد دوری کن.


امام حسن عسگری(ع)_ جدال مکن که احترامت از بین می رود و شوخی مکن که به تو گستاخ می شوند.


امیر المومنین امام علی(ع)_ زبان ترازویی است که نادانی ان را سبک کند و خرد ان را سنگین نماید.


پیامبر اکرم(ص)_ هیچ صدقه ای نزد خداوند محبوبتر از حق گویی نیست.


حضرت زهرا(س)_ از دنیای شما انفاق در راه خداوند محبوب من است.


امیر المو منین علی(ع)_ در لذتی که پشیمانی به دنبال دارد خیری نیست.


حضرت زهرا(س)_ وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن ان را بشکنند.


پیامبر اکرم(ص)_ دین دار ترین شما خوش اخلاق ترین شماست.


امیر المومنین(ع)_ قناعت پیشه ساز تا به عزت دست یابی.


پیامبر اکرم (ص)_ فاطمه پاره تن من نور دیده و میوه دل من است.


حضرت زهرا(س)_ شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشتند.


امام علی (ع)_ فاطمه در نماز از بیم خدا نفسش به شمارش می افتد.


امام محمد باقر(ع)_ در هر قضای الهی خیر و نیکویی بر مومن باشد.


امام علی النقی(ع)_ هر که از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق ترسی به خود راه نمی

 دهد.


امام محمد تقی (ع)_ پیامبر خدا (ص)هزار کلمه به علی(ع) اموخت که هر کلمه اش

هزار کلمه را می گشاید.


امام موسی کاظم(ع)_ سختی ستم را کسی فهمد که بر علیه او (به ستم) حکم شده باشد.


پیامبر اکرم (ص)_ بهتر از خیر بخشنده خیر است و بد تر از بدی خود بد کار است.


امام حسین بن علی (ع)_ ای مردم! از انچه خداوند دوستان خود را بدان پند داده پند

گیرید.


امام زین العابدین (ع)_ ارزشمندترین مردم کسی است که دنیا را برای خود با ارزش نداند.


امام زمان(عج)_ شیعیان ما عاقبت خوشی در زندگی دنیا دارند مادامی که از گناه دوری

کنند.


امام علی (ع)_ او (حضرت قائم) هنگامی ظاهر میشود که حقیقتها کم اجر و دنباله رو

ها از نا بخردان پیروی کنند.


پیامبر اکرم (ص)_ خواب روزه دار عبادت است و نفس او تسبیح.


امام حسین بن علی (ع)_ بخیل کسی است که از سلام دادن خودداری نماید.


امام حسن بن علی (ع)_ دنیا فریب کاری است زود گذز و تکیه گاهی است فرو ریزنده.


امیر المومنین علی (ع)_ سر امد ماه ها ماه خداوند است که ماه رمضان باشد و قلب ماه رمضان شب قدر است.


امام رضا(ع)_ هیچ زیاده جویی نباشد مگر انکه به زیاده گویی نیازمند گذردد.


امام صادق(ع)_ سه چیز است که محبت اورد قرض دادن فرو تنی و بخشش.


امام رضا (ع)_ هر کس حضرت معصومه(س) را زیارت کند و حق او را بشناسد سزاوار بهشت است.


امام صادق (ع)_ سه چیز مرد را بی اعتبار سازد حسد سخن چینی و سبک سری.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 دی 1390    | توسط: مهران محمدی    |    | نظرات()