هركس همان گونه است كه فكر می كند؛ پس مراقب افكار خود باشید. ذهن، همچون ساعتی پیوسته در حال كار كردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را كوك كرد.((جی.پی.واسوانی)) خطای این گفته را گزارش دهید


كسی كه از رنج زندگی بترسد، از ترس در رنج خواهد بود.((مثل چینی)) خطای این گفته را گزارش دهید


زندگی یعنی جستجوی همیشگی.((لامارتین)) خطای این گفته را گزارش دهید


افراد پلیدی هستند كه با زمان سنجی مناسب از نگرانی های همگانی بهره می برند و خود را یك شبه ناجی مردم معرفی می كنند.((ارد بزرگ)) خطای این گفته را گزارش دهید


مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ آشكار می گردد؛ باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها می توان شناخت.((دانیال حكیم)) خطای این گفته را گزارش دهید


یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.((بنجامین فرانكلین)) خطای این گفته را گزارش دهید


هیچ عشقی صادقانه تر از عشق به غذا نیست.((جرج برنارد شاو)) خطای این گفته را گزارش دهید


حاضر نیستم در راه باورهایم كشته شوم، چون ممكن است برخطا باشم.((برتراند راسل)) خطای این گفته را گزارش دهید


كسی چه می داند؛ شاید این جهان، جهنم سیاره ای دیگر باشد.((آلدس هالسكی)) خطای این گفته را گزارش دهید


همیشه آن كه با شما هم آوا می شود و سخن شما را تكرار می كند نمی تواند هم فكر شما نیز باشد.((ارد بزرگ)) خطای این گفته را گزارش دهید


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 آذر 1390    | توسط: مجید اسدی    |    | نظرات()